Gå till innehåll

Medieborgare möter traditionell media

Foto: Pixabay

Läste nyligen i Journalisten att New York plockar in tweets i tidningen.  Man kommer att återpublicera  tweets från profilerade medarbetare.  En utveckling som jag tror medielandskapet kommer fortsätta med det. Det för mig också osökt in på frågor såsom vad är det för medierapportering vi kommer att ha. Kan man använda alternativa kanaler och kombinera det med publicistisk trovärdighet ?. En viktig diskussion som också förs i den akademiska forskningsläget. Vad säger forskningen om dessa former av publicering. Och mer intressant, hur påverkar det medielandskapet.

I en forskningsantologi om en demokrati i förändring skriver Jenny Wiik, lektor vid Göteborgs universitet och Gunnar Nygren, professor vid Södertörns högskola framhåller begreppet ”medieborgare” som framhölls i den tidigare medieutredningen för att beskriva den revolutionerande förändringen som skett i samhällets kommunikationsmönster (SOU 2015:94). Medborgaren var tidigare en passiv användare så är ”medieborgarna” också en producent av innehåll som sprids i medier, bloggar och andra nätbaserade plattformar.

Vidare framhåller man att användandet bygger på” interaktion, personalisering och konstant tillgänglighet. Exempelvis finns det fristående nyhetsbloggar från professionell journalistik då de i större utsträckning bygger på dialog och inte begränsas av den traditionella medielogiken säger en del forskning (Haas 2005).”
Vidare konstaterar man ”Frånvaron av organisatoriska ramar ger bloggare en stor frihet när det gäller såväl nyhetsutvärdering som presentation och tänkta publiker säger en annan medieforskare (Lowry och Latta 2008). Man konstatera vidare  en del forskning som säger ”Ingen redaktör talar om för dom vad dom ska göra, hur eller när, som bloggare är man sin egen gatekeeper och hänvisar till forskning i detta ämne (Levingson 2009 och Dominigo 2008).”.

Några rader senare kommer man fram till det intressanta i sammanhanget  ”Bloggar och social medier erbjuder ofta ett innehåll som präglas mer av åsikter och debatt än vanlig nyhetsjournalistik: De påminner om den tidiga journalistiken på 1700-1800-talet som präglades mycket av åsikter samtidigt som de nya typerna användarproducerat innehåll som präglas mer av åsikter, samtidigt som de andra typerna av användarproducerat innehåll ofta relaterar till traditionell journalistik. ”Medieborgare” bidrar till en ökad mångfald i åsikter och debatt, samtidigt som samspelet med det traditionella medieinnehållet är tydligt när det gäller vilka ämnen och frågor som diskuteras. Den professionella journalistiken blir en del i en bredare samhällsdiskussion, samtidigt som journalistikens normer utmanas när det gäller etiska bedömningar och nyhetsvärdering. Detta samspel har redan haft stora konsekvenser för den professionella journalistiken.”.

Jag tror att det finns en utmaning i hur traditionell professionell journalistik möter ”medieborgarna”.  Denna diskussion skulle kunna fortsätta. Jag hoppas på respons som ”medieborgare”.