Gå till innehåll

Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen

En viktig utgångspunkt i arbetet med arbetsmarknadspolitik är att varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Vi kristdemokrater vill ha ett samhälle som tar tillvara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte jobba 100% av heltid, men alla ska ha möjligheter att arbeta 100 % efter sin förmåga. Det finns ett par förslag som jag kommer att ägna några rader åt i några blogginlägg.

Det första som behöver göras är att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Idag ser vi en utveckling där arbetsmarknaden alltmer är uppdelad. Samtidigt som hundratusentals lämnat utanförskap har stora grupper svårt att få jobb. Människor har i grunden ett eget ansvar att bli anställningsbara och att söka arbete, men arbetsförmedlare har ett viktigt jobb att stötta, matcha och samordna för arbetssökande med arbetstagare runt om i landet. Behovet av Arbetsförmedlingen är idag långt större och deras uppdrag än svårare eftersom det finns en bristande matchning mellan företags behov och de arbetssökandes utbildning och bristande matchning mellan många företags behov och de arbetssökandes utbildning och kompetens. Antalet förmedlade jobb via arbetsförmedlingen är lågt – ett per månad och arbetsförmedlare enligt en uppskattning från Riksrevisionen. Dessutom är det svenska systemet kostsamt. Jämfört med Australien lägger Sverige 150 % mer i utgifter enligt en utvärdering av Australienmodellen med privat arbetsförmedling av Fores. Det är dags att gå från ord till handling.