Gå till innehåll

Jönköpings utveckling

Järnvägsdiskussionen i Jönköping har blivit åter aktuellt genom ett lokalt parti, Medborgarforum (bilden ifrån en presskonferens) samt på Facebook. Även för oss kristdemokrater i Jönköping har diskussionen om stadens framtid, hur den utvecklas, hur den växer och järnvägsfrågan åter blivit aktuell.Därför inbjuder vi till samtal den 16 mars klockan 7-19 är du välkommen till vårt kansli på V.Storgatan 1. Anmälan görs till jonkoping@kristdemokraterna.se eller telefon 036-346433.

Jag har tidigare gett vår syn på järnvägsfrågan. Därför nämner jag bara kort våra ståndpunkter.Vi anser för det första att placeringen av stationen är bra som den är.För det första är den centrala kärnan av Jönköping bör utvecklas organiskt söderut mellan Munksjön och Rocksjön och utifrån det såväl österut som västerut. Att utveckla centrum norrut verk knappast rimligt även om staden allt sedan 1600-talet vuxit genom bland att bland annat omvandla vatten till land.

För det andra är järnvägen viktig som transportmedel för människor.Kollektivtrafik som buss och spå bunden trafik behövs för en hållbar stad.Vi måste få en fungerande järnvägstrafik. Den fungerar inte bra idag eftersom spår kapaciteten i Jönköping är dålig. Länets och kommunens utveckling är beroende av fungerande järnvägstransporter och samtliga kommuner i länet står fast vid att spårkapaciteten i Jönköping måste förbättras. För närvarande mfinns inga påbörjade förändringar eller pengar utan istället planering och diskussion om framförallt stadspassagen för högshastighetståg är det som måste bestämmas först. Detta är bara några korta delar av järnvägsfrågan i Jönköping.