Gå till innehåll

Inför en europeisk imamutbildning

I kölvattnet av terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm tar sig nu svenska politiker sig för pannan när man talar om islam. Det är visserligen sant att det är svårt att hantera extremismen inom islam, vilket inte är enkelt. Det är ett mödosamt projekt att möta och ge tydliga ställningstaganden från muslimska ledare. Ett bra förslag istället för den polariserade synen man har på islam är det som föreslogs på Dagens debattsida, nämligen att införa legitimation för imamer. Jag tror att det på sikt skulle behövas en samsyn bland muslimska ledare. Det är på det sättet vi ska möta terrorism.

I andra europeiska länder har man länge diskuterat rekryteringen av imamer till moskéerna. Idag hämtas imamer från samhällen långt ifrån vårt och har oftare andra värderingar än vi, det ska vi inte sticka under stolen med.

En lösning som man borde pröva är en europeisk imamutbildning, likt de kristna prästernas prästutbildning. På det sättet möter man den kultur moskéerna är i och i den utbildningen bör lämpligen förhållningssätt till terrorism behandlas.