Gå till innehåll

Etiska regler på Konstfack

Efter en fråga på Facebook så är det läge att ta upp kring de etiska reglerna på Konstfack. Jag har bara skumläst de etiska reglerna och tänkte kort ge några kommentarer kring dem.

Institutionen för konst, vid Konstfack, tog i höstas fram etiska regler för handledarnas arbete med etiska frågor rörande studentarbeten. Det är alltså inte regler för studenterna. Dessa riktlinjer har granskats av en intern utredning som nu har lämnats till Konstfacks rektor. Rektorn kommer att meddela sitt ställningstagande imorgon tisdag.Det finns anledning att återkomma till detta.