Gå till innehåll

Efterlyses: studentlägenheter

Foto: Pixabay

Bostadssituationen är en viktig fråga och diskuteras allt mer flitigt. Jönköping är en växande studentsstad och för det krävs bostäder. Jag ska försöka ge mig i kast att göra en överblick över situationen i detta blogginlägg. Det finns all anledning att forsätta diskussionen. Här tror jag att vi behöver sträva mot så breda lösningar som möjligt. Alltför ofta blir det en fråga om partipolitik istället för att se till att vi löser situationen.

För att ge en överblick i frågan så kan det vara intressant att utgå ifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har aktivt arbetetat i frågan, inte minst från stadsbyggnadnämndens sida. Därför har jag använt mig av material till detta blogginlägg från vårt remissvar till kommunfullmäktige i frågan.

Vi ser idag en utveckling i Jönköpings kommun där vi bygger för lite. Mot bakgrund av att Jönköpings kommun är länets största kommun med 1/3-del av länets invånare är det viktigt att vi tar ledartröjan och öka resurserna för bostadsbyggandet.

Bra boende för studenter i Jönköping är viktigt för att Jönköping framöver ska vara en attraktiv studieort och för att Jönköping University ska växa kunna växa. Under senare år har tillskottet av lägenheter mycket låg trots att efterfrågan från Jönköping University och Högskoleservice är mycket hög.

Jönköping University har som mål att växa de kommande åren. För att lyckas och stärka sin attraktivitet måste kommunen aktivt verka för ett ökat studentbostadsbyggande. I skrivande stund är nästan var tionde studentbostad av tillfällig karaktär (219 lägenheter eller rum av totalt 2593 stycken). De tillfälliga boendena bör ersättas av permanenta lösningar samtidigt som beståndet utökas.

När fler studentboende skapas frigörs också andra lägenheter för exempelvis ej studerade ungdomar och andra grupper som är i behov av små lägenheter.
Det är också av stor vikt att det fortsatta studentbostadsbyggandet sker på ett sådant sätt att det stärker Jönköping Universitys attraktivitet genom att tillskottet sker i nära samverkan med Jönköping University och för att stärka ett levande campus i centrala Jönköping.

Jag kommer att fortsätta blogga om ämnet i ytterligare inlägg framöver.