Gå till innehåll

Civilsamhället fyller en viktig roll

Jag fokuserar mitt skrivande på temat integration. I lokalmedia här i Jönköping kan vi läsa om att just nu i Jönköping samlas nu cirka 100 ungdomar från olika delar av Sverige i ett integrationsprojekt. 80 ungdomar som flytt från Sverige är i Jönköping på läger för att de lättare ska integreras i samhället med hjälp av fotbollen.

Traditionellt sätt vill vi kristdemokrater stötta det ideella samhället. I vårt principprogram kan vi läsa vikten av att uppmuntra till ideellt engagemang. Det är viktigt att ta tillvara de goda krafterna i samhället oavsett etnisk och social bakgrund tas tillvara.

Många upplever integrationen av etniska grupper i samhället som ett problem. Vi kristdemokrater menar att det i grunden inte är ett problem utan handlar om möjligheter. Det innebär först och främst en individs respekt för kulturskillnader samtidigt som det lägger ett stort ansvar för att skydda människor ifrån etnisk diskriminering. Här fyller civilsamhället en viktig roll.

Det finns flera goda förslag från mitt parti i denna fråga – men jag stannar här för idag.