Gå till innehåll

LO har nu kört igång sitt stora vallokmotiv för att få till stånd en socialdemokratisk valseger. LO tar till ett välbeprövat knep - skrämselpropaganda. På affischer talar arbetare om att de bygger Sverige och inte har råd med en borgerlig regering. Inte heller har deras barn råd med en sådan. Man kan stillsamt ställ sig frågan,hur har de råd med en socialdemokratisk regering? En nyckelmening på deras affischer är "Men det måste komma alla till del!".Som om den socialdemokratiskt förda politiken kommer alla till del. Vilken illusion! Sanningen är att i dagens Sverige är det alldeles för många människor som inte har ett arbete att gå till eller som har fastnat i ett utanförskap.Sedan 1994 har socialdemokraterna hela tiden sagt sig prioritera sysselsättningen,vården och skkolan. Men när tiden närmar sig visar det sig vara hägringar.Sverige är i ett akut behov av nytänkande för att fler ska komma i arbete,för att vården skall motsvara medborgarnas rättmätiga krav och för att nya företag ska våga ta vid där andra lägger ner eller flyttar ut. Ungdomsarbetslösheten är regeringens största misslyckande.I februari 2006 var 57 000 ungdomar i åldrarna 16-24 år arbetslösa vilket kan jämföras med 42 300 i februari 2002. Lägg därtill 21 000 personer i åldrarna 20-29 år var förtidspensionerade i december 2005. Det innebär att sammanlagt 167 000 ungdomar antingen var arbetslösa eller förtidspensionerade förra året. Det som behövs är riktiga arbeten för oss unga. Genom nystartsjobb där arbetsgivaravgifterna slopas vid anställning av unga mellan 20-24 år och förändrade turordningsregler i arbetsrätten kan nya arbeten skapas. Vi ungdomar har inte råd med en vänsterregering i höst.Som tidgare nämnts presenterades nyligen en undersökning på uppdrag åt SVT:s rapport att 61 procent av LO: medlemmar anser att det ekonomiska stödet åt socialdemokraterna är fel. Även de som tänker rösta socialdemokratiskt anser nära hälften att det är fel. Ändå satsar LO mellan 30 och 40 miljoner på den socialdemokratiska valrörelsen. Det socialdemokratiska maktinnehavet är viktigare än medlemmarnas intressen.I en demokrati är det inte sunt att en stor och stark opinionsbildare som LO kan köpa till sig lojalitet och inflytande på det sätt som sker. Att köpa sig till inflytande är korruption. När ska LO i Sverige ta steget att bli politiskt oberoende som kollegorna i danmark gjort?Snart är det 1 maj och ndå demonstrerar fackföreningsrörelsen och socialdemokratin sida vid sida för bättre skola och omsorg,jämställda löner etcetera. Men vilka demonstrerar man egentligen emot? Det är ju faktiskt socialdemokraterna som har styrt Sverige de senaste 12 åren. Vem är det som säger att det kommer bli bättre för "arbetaren" de kommande fyra åren med samms styre?

Ytterligare ett par opinionsinstitut noterar framgång för oss kristdemokrater.En ökad tillit till Göran Hägglund har skett. Han får återkommande support av Aftonbladets analytiker Lena Melin.

Vad som också är intressant att notera är att människor dras till vårt parti. Under första kvartalet i år har kristdemokraterna fått 606 nya medlemmar. I Jönköpings län har vi fått 43 nya medlemmar.Fler finns det att värva. Nu gäller det att vi alla kavlar upp ärmarna och berätta för människor om vår politik. En del personer som är nyblivna medlemmar har plattformar från annat håll. Christina Doctare, läkare och samhällsdebattör kandiderar till riksdagen för Gotlandsdistriktet. Ebba Lindsö,f.d. vd för svenskt näringsliv,ger sitt stöd till partiet i det senaste numret av vår tidning, Kristdemokraten. Nu senaste i helgen kom Lars Wohlin,tidigare riksbankschef och grundare till Junilistan till partiet. Alla som tycker vårt partiprogram är den bästa politiken är välkomna till vårt parti. Det är min fasta övertygelse att det finns fler som är kristdemokrater utan att veta om det. Nu är det tid att vi kristdemokrater mobiliserar och visar vår övertygelse och berättar för människor om våran politik. Värt att notera är att om 20 000 av de 24 500 medlemmarna delar ut 100 flygblad så blir det två miljoner flygblad som sprids. Det är tänkvärt.

Men, det enksilda samtalet är också viktigt, att vi berättar för människor vad som gjort oss till kristdemokrater. Och att vi alla hjälps åt att vi syns på gator och torg och presenterar det vi tror på. Vad som gjorde oss till kristdemokrater. Kristdemokrater,nu ger vi järnet!.

2

Enligt en opinionsundersökning som SVT:s rapport har låtit göra visar att en majoritet av landets LO-medlemmar är emot förbundets stöd till socialdemokraterna. Detta för en naturligtvis in på fackerts koppling till socialdemokraterna.

När Wanja Lundby wedin tillträdde sin post ställde sig Alf Svensson och Göran Hägglund samma fråga som jag som ung kristdemokrat idag vill upprepa.

Den historiskt starka kopplingen mellan LO och socialdemokraterna har utvecklats till en olycklig relation både för fackets medlemmar och för svensk politik. Relationen mellan den s-ledda fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna har fastnat i ren byteshandel. I utbyte mot pengar från LO:s krav på bibehållen särställning och makt att blockera förändringar.

Varför ska facket ge frikostiga bidrag till ett parti,och varför ska LO-ledningen agera tillsammans med företrädare för ett parti?
Ett parti som troligtvis inte har majoritet av de röstande LO-medlemmarna vid ett allmänt val?

För att bryta med osunda mönster i den fackligt-politiska samverkan i LO-SAP-tappning som finns, krävs ett öppet och obundet LO. I polen har man firat grundadet av den fria fackföreningen SOlidaritet. Är det inte hög tid att att diskutera ett fritt fack i Sverige också? Sverige är i behov av en modern och tidsenlig fackrörelse. Framtiden fodrar det. Alla som vill delta i det fackliga arbetet bör släppas in oavsett partitillhörighet. Idag förekommer att enskilda personer av en annan partifärg än socialdemokratisk tvingas bort från sina förtroendeposter av förbundsledningar. Detta är mycket olycjkligt för det fackliga arbetets förtroende.

Det finns betydande värd i en fackförening som kämpar för sin medlemmars intressen, inte minst när det gäller löner och arbettsvillkor. Det är då av yttersta vikt att alla som vill engagera sig aktivt också möts med respekt. Det bör vara en angelägen uppgift för LO att samverka med alla som vill delta i det fackliga arbetet,oavsett vilket parti de sympatiserar med.

Många avstår i dag från medlemskap eller att kandidera till fackliga förtroendeposter av politiska skäl.Tål facket inte oliktänkande? Det är inte svårt att namnge personer som efter sunda och antidemokratiska påtryckningar tvingats bort från fackliga förtroendeuppdrag.

Lo har alldeles uppenbart blivit allt mindre lyhört för sina medlemmars åsikter. LO-medlemmarna känner större samhörighet med fredsrörelsen,miljörörelsen och idrottsrörelsen än de känner med arbetarrörelsen.

Men allavarligast är kanske att LO kommit att agera på ett sätt som strider mot vad de flesta svenskar uppfattar som god etik och moral. bara en facklig rörelse som hämtar sin näring från en köpslagan med ett parti kan uppträda som LO gör.

Därför vill vi unga kristdemokrater vädja till Wanj Lundby Wedin: öppna det fackliga arbetet för alla. Släpp även in dem som inte har "rätt" partibok! Dett är av största vikt för det svenska samhäöllet.

Facket har en mycket viktig roll att spela i arbetet m,ed ett modernt,konkurrenskraftifgt Sverige med välstånd för de anställda i en allt mer globaliserad tillvaro.

Foto:Socialdemokraterna

Samuel Stengård (bilden),förbundssekreterare för broderskapsrörelsen sade vid ett besök i Jönköping för en tid sedan:
"Ska man stå upp för ett kristet vänsterperspektiv då handlar det inte om privatmoraliska samhällsfrågor utan rättvisefrågor i stort", med en kritisk adress till kristdemokraterna.

Grunden för den kristdemokratiska ideologin är den kristna människosynen. Därför står vi upp för det unika,okränkbara människovärdet. Människovärdet är just knutet till att hon är en människa.

Vi vill värna om människor rätt till liv,frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med svaga och förtryckta.Rätten till liv och rätt att inte få sitt människovärde kränkt är något som vi anser som det viktigaste.Denna rätt kan inte förhandlas bort.

Människan måste ständigt sättas i blickfånget. Vi kristdmeokrater kan därför aldrig mattas i kmapen för människovärdet,som ständigt attackeras av totalitära och auktoritära ideologier.Detta är om något en rättvisfråga,som kristdemokraterna arbetar med.

Kristdemokratern har tagit upp flera viktiga samhällsfrågor på ett unikt sätt.För att ett samhälle ska fungera omfattar vissa gemensamma värden.Varje civiliserat samhälle utgår från en värdebas,en etik som klargöra hur man uppträder mot varandra.

I alla samhällsbyggen har etik succesivt omvandlats I alla samhällsbyggen har etik successivt omvandlats till lagar som medborgarna har att rätta sig efter. Etiken har blivit till lagstiftning ungefär som upptrampade vägar blivit till allmänna vägar.
Etiken bildar därmed en grundbult för samhället. Orsaken till att vi kristdemokrater betonar etik är att den som en närande jordmån för rätt och lagstiftning.

Detta handlar inte om ”privatmoraliska frågor”. Vi kristdemokrater kommer fortsätta att sätta etiken i centrum.

Oscar Wilde lär ha sagt A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at.

Frågan som jag ställer mig är,vad är skillnnaden mellan en utopi och vision? Personligen så tror jag att visioner är otroligt viktigt. Det är oftast visionen som är drivkraften för oss att göra någonting, viljan till förändra. Jag vågar påstå att visionen faktiskt är bränslet för engagemanget. Viljan att förändra, viljan att göra någonting, viljan att göra något. Att inte sitta stillatigande och titta på när vi ser en utveckling.

Ställer vi detta mot ett stillatigande agerande blir frågan en mer intressant. Att veta om att någonting som är fel, men bara sitta hemma i tv-soffan och gnälla, ibland så känns det som om det är detta som är typiskt svenskt, att veta om någonting som är fel men tiga. Är det så?, eller har jag fel, eller hur är det egentligen?. Eller att tycka någonting, men inte göra något. Ibland känns det som att detta är ytterst mänskligt. Men, den stora frågan är om detta verkligen är rätt förhållningsätt, är det verkligen rätt handlande?.

Ställer vi dessa scenarion mot utopi, blir det hela intressant. Är utopi, att leva verklighetsförankrad,och samtidigt ha viljan till att göra något, eller är utopi någonting som är helt verklighetsfrånvarande, någonting som inte är värt att lägga märke till?.

Hittade mina tankar på tal om federalism, lägger därför ut den igen här på bloggen

Problemet är att federalism tolkas olika av olika uttolkare. Men som jag ser det är federalism baserat på att den legala makten finns nederst (dvs kompetensen över kompetensen); t ex i delstaten eller kommunen. Ta en kommun som exempel.

Den har då all lagstiftningsmakt men man inser att kommuner behöver samarbeta och man kan därför delegera (avstå) viss makt uppåt, till t ex regioner. Regionerna i sin tur kan sedan delegera makt till staten.

Normalt är det i det federala begreppet en s k delstat som har den legislativa makten som den sedan avstår till förbundsstaten (ex Tyskland).

I Sverige är det enbart riksdagen som har den s k kompetens-kompetensen, den kan delgera makt till regeringen och till EU, men också nedåt till landsting och kommuner. Den senare har dock inte vad man menar med lagstiftningsmakt (men bidrar i rättsskapande genom föreskrifter).

Jag tror inte man kan bryta tradition och byta system här, däremot anser jag att regioner och kommuner måste ges grundlagsstödd kompetens som inte staten när den har lust kan dra in hur som helst.


Foto:Pawel Flato

Nyligen utsåg statsminister Göran Persson Jan Eliasson till ny utrikesminister. Valet innebär en forsatt utrikespolitik a lá Persson där dubbelmoralen blivit styrande. Sverige kommer alltså fortsätta att tala brett om demokratins förträfflighet och samtidigt göda diktaturer världen över. Vi behöver en ny utrikespolitik som alltid sätter kampen för demokrati främst.

Eliasson är säkerligen en kompentent och duktig person som dock helt saknar poltisk plattform. Detta innebär att Persson stärker sitt grepp om regeringen där redan idag bara ett fåtal statsråd har en riksdagsplats som plattform. med Persson vid makten har den politiska stabiliteten i Kina hyllats,vapenembargot mot samma land kritiserats ett flertala gånger samt ett flertal statliga affärer med diktaturer avslöjats.

Vi unga kristdemokrater hyser inga illusioner om att Persson nu kommer ändra sin utrikespolitiska kompass. Det kommer dröja till den 17 september du dubbebudksapets budskap byts ut mot ett budskap som alltid värnar demokratin och friheten världen över.


Under tiden som min blogg legat nere har jag varit aktiv i debatten kring arbete med vänsterpartiet.Det kan vara på sin plats att ni får del av replikväxlingen. Därför lägger jag ut en del av min insändare, som slutreplik på vänsterpartiets insändare i ämnet. Det kommer att finnas anledning att återkomma till debatten. Jag kommer därför ägna en del uppmärksamhet åt den.

Vänsterpartisterna frågade sig i en insändare vad vi kristdemokrater vill göra för att minska arbetslösheten. Vidare hävdades det att kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i Allians för Sverige vill hetsjaga sjuksrivna. Detta är en felaktig bild som skribenterna försökte förmedla. Den indelning av människor i ett A- och ett B-lag som pågått det senaste året är inte acceptabelt. Utan vi måste tvärtom satsa mer på rehabilitering, för att så många människor som möjligt ska deltaga på arbetsmarknaden.

Av den svenska befolkningen på nio miljoner människor är drygt 9,2 miljoner sysselsatta, Det är i princip deras arbete som ska räcka till att försörja övriga 1,5 miljoner människor i arbetsför ålder som står utanför den reguljära

Nu fodras en politik som tar fasta på möjligheterna. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser och satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Vi behöver ett samhälle där ingen lämnas efter.

Allt för många i dag upplever ett utanförskap. Varje människa som lämnas utanför den gemenskap som arbetet innebär är en människa som lämnas utanför den samhällsgemenskap som arbetsplatsen innebär. Det är dags att vända på denna utveckling!

Insändaren behandlade också hushållsnära tjänster. En utveckling av arbetsmarknaden kräver en bred satsning på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst tjänstesektorn.

I Finland har inte reformerna lett till de förväntade 25 000 nya jobben, men runt 10 000. Och projektet har endast haft en kort tid på sig. Det här måste vara ett långsiktigt projekt. I en undersökning som Sifo gjort åt Sverige Radio skulle nästan en tredjedel av Sveriges befolkning tänka sig att anställa svart städhjälp. Hela 50 procent av svenskarna skulle kunna tänka sig anställa vit städhjälp om det var avdragsgillt.

Uppenbarligen är detta någonting som vänsterpartiet måste greppa.

Det har nyligen varit val i Vitrysland. En dag som tyvärr tycks bli mer tragisk än positiv för det vitryska folket. Det vitryska folket lever under stor rädsla, det är befogat att tala om att rädlsans kultur odlas i landet.Omvärldens,ditt och mitt stöd är nu viktigare än någonsin. Ditt och mitt stöd är viktigt. Vi kan göra skillnad. Vår insats är viktigare än vad vi kan tro. Det är dags att ge solidariteten ett ansikte, även i en sörgårdsidyll som Sverige!

TT:s rubrik 16/3 var Svenskar utvisas från Vitryssland. Två valobservatörer från folkpartiet utvisas. Det var i tisdags som två valobservatörer greps i Vitryssland. De fick order att lämna landet inom ett dygn och förbjöds att komma tillbaka de närmaste fem åren. En valobservatör säger till TT: De har sagt till oss att lämna landet. Det var strax innan klockan 20,svensk tid som arresteringen ägde rum.

De förhördes av fyra anställds vid den Vitryska säkerhetstjänsten KGB. ja, du läste rätt, säkerhetspolisen kallas fortfarande för KGB i Vitryssland. Lite senare släpptes de båda svenskarna. Valobservaötrerna berättar vidare:Vi har blivit filmade och de har tagit våra pass... Vi har suttit i förhör hos de här killarna sedan klockan 16.

Enligt TT-artikeln ingick de i en grupp om fyra personer från Göteborg som rest till Vitryssland för att följa presidentvalet för folkpartiets räkning.
Motiveringen till gripandet och ordern om att lämna landet var att de båda svenskarna brutit mot en vitrysk lag som säger att man måste ha en särskild ackerditering för att få genomföra opinionsundersökningar. Observatörerna säger vidare: Vi kom till det här landet för att titta på på valet och för att bedriva opnionsunderöskningar...vi hann göra fem interjuver innan vi greps.

De besökte två valllokaler i utkanten av staden Grodno,nära polska gränsen ,där förstahandsröstning i presidentvalet pågick. När det kom tillbaka till staden greps de.
Sedan kravet på ackerditering för opinionsmätningar infördes i november har det lett till att det i dag inte finns några tillförlitliga undersökningar om vad vitryssarna tycker.För några veckor sedan greps en dlegeation från moderat ungdomsförbundet under ett besök i Vitryssland.TT-meddelande fortsätter President Luksjenko valdes i ett demokratiskt [ sic!] (hur man nu kan kalla valet för demokratiskt,Daniels,kommentar) val 1994 ,därefter har alla val fått gård kritik för att vara omdemokratiska. en vanlig metod för att fuska till sig röster är att pressa studenter och statligt anställda att rösta i förhand,eftersom det då är lättare att byta ut valsedlar.
Vad vi alltså kan konstater är att den vitryska saten bygger på koruption. Något som också går att se i Kuba, makten förblindar gärna på ett eller annat sätt.

När vi läser dessa rader är det viktigt att vi inte räds, vi måste fortsätta att kämopa för våra vitryska bröder och systrars frihet. Detta gäller både i Sverige,att vi lyfter frågan, är en blåslampa på den svenska regeringen i frågan och är en motpol mot den bild som nu tecknas av Vitryssland.Foto: Archiv Ĉvt

Inför det stundande valet i Vitryssland har Vincuk Viacorka,ledare för det kristdemokratiska partiet Belarusian Popular Front,dömts till 15 dagars fängelse. han friges först när valet är över. mot bakgrund av detta och omständigheterna kring domen uppmanar vi kristdemokrater utrikesminister Laila Frevailds att i Minsk kräva att Viacorka omedelbart friges.

Presidentvalet i Vitryssland äger rum den 19 mars. i den totalitära regimen udner ledning av av president Aleksander Lukasjenko har pressen på oppositionen och det civila samhället ökat successivt. Myndigheterna hindrar frivilligorganisationer, politiska partier, fackföreningar, journalister och individer att uttrycka sina åsikter. Hot, trakasserier, våld, massarresteringar och långa fängelsestraff används för att tysta kritiska röster.

Det har blivit svårt eller omöjligt att ge ut tidningar med regimkritiskt innehåll. Även internationella organisationer har svårt att verka i Vitryssland. Vi får inte sitta med armarna i kors inför sådana övertramp i länder som vi hoppas en dag skall kunna inlemmas i de europeiska demokratiernas skara.

Inför det kommande valet har den demokratiska oppositionen enats om Alexander Milinkevich som gemensam presidentkandidat. Denne har uppmärksammats internationellt. Flera EU-länders utrikesministrar, bland andra Sveriges, har träffat honom.
Domen mot den kristdemokratiska ledaren Vincuk Viacorka är ett flagrant övergrepp mot de demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Utöver sin roll som kristdemokratisk partiledare är Viacorka också biträdande kampanjledare för oppositionsledaren Milinkevich valkampanj.

Det kan inte vara en hållbar hållning för Sverige och övriga Europa att låta situationen fortgå och isolera det vitryska folket. Sverige bör tydliggöra avståndstagandet mot regimen samtidigt som Sverige bör föra en aktiv dialog med landets folk.