Gå till innehåll

Foto:Socialdemokraterna

Samuel Stengård (bilden),förbundssekreterare för broderskapsrörelsen sade vid ett besök i Jönköping för en tid sedan:
"Ska man stå upp för ett kristet vänsterperspektiv då handlar det inte om privatmoraliska samhällsfrågor utan rättvisefrågor i stort", med en kritisk adress till kristdemokraterna.

Grunden för den kristdemokratiska ideologin är den kristna människosynen. Därför står vi upp för det unika,okränkbara människovärdet. Människovärdet är just knutet till att hon är en människa.

Vi vill värna om människor rätt till liv,frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med svaga och förtryckta.Rätten till liv och rätt att inte få sitt människovärde kränkt är något som vi anser som det viktigaste.Denna rätt kan inte förhandlas bort.

Människan måste ständigt sättas i blickfånget. Vi kristdmeokrater kan därför aldrig mattas i kmapen för människovärdet,som ständigt attackeras av totalitära och auktoritära ideologier.Detta är om något en rättvisfråga,som kristdemokraterna arbetar med.

Kristdemokratern har tagit upp flera viktiga samhällsfrågor på ett unikt sätt.För att ett samhälle ska fungera omfattar vissa gemensamma värden.Varje civiliserat samhälle utgår från en värdebas,en etik som klargöra hur man uppträder mot varandra.

I alla samhällsbyggen har etik succesivt omvandlats I alla samhällsbyggen har etik successivt omvandlats till lagar som medborgarna har att rätta sig efter. Etiken har blivit till lagstiftning ungefär som upptrampade vägar blivit till allmänna vägar.
Etiken bildar därmed en grundbult för samhället. Orsaken till att vi kristdemokrater betonar etik är att den som en närande jordmån för rätt och lagstiftning.

Detta handlar inte om ”privatmoraliska frågor”. Vi kristdemokrater kommer fortsätta att sätta etiken i centrum.

Oscar Wilde lär ha sagt A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at.

Frågan som jag ställer mig är,vad är skillnnaden mellan en utopi och vision? Personligen så tror jag att visioner är otroligt viktigt. Det är oftast visionen som är drivkraften för oss att göra någonting, viljan till förändra. Jag vågar påstå att visionen faktiskt är bränslet för engagemanget. Viljan att förändra, viljan att göra någonting, viljan att göra något. Att inte sitta stillatigande och titta på när vi ser en utveckling.

Ställer vi detta mot ett stillatigande agerande blir frågan en mer intressant. Att veta om att någonting som är fel, men bara sitta hemma i tv-soffan och gnälla, ibland så känns det som om det är detta som är typiskt svenskt, att veta om någonting som är fel men tiga. Är det så?, eller har jag fel, eller hur är det egentligen?. Eller att tycka någonting, men inte göra något. Ibland känns det som att detta är ytterst mänskligt. Men, den stora frågan är om detta verkligen är rätt förhållningsätt, är det verkligen rätt handlande?.

Ställer vi dessa scenarion mot utopi, blir det hela intressant. Är utopi, att leva verklighetsförankrad,och samtidigt ha viljan till att göra något, eller är utopi någonting som är helt verklighetsfrånvarande, någonting som inte är värt att lägga märke till?.

Hittade mina tankar på tal om federalism, lägger därför ut den igen här på bloggen

Problemet är att federalism tolkas olika av olika uttolkare. Men som jag ser det är federalism baserat på att den legala makten finns nederst (dvs kompetensen över kompetensen); t ex i delstaten eller kommunen. Ta en kommun som exempel.

Den har då all lagstiftningsmakt men man inser att kommuner behöver samarbeta och man kan därför delegera (avstå) viss makt uppåt, till t ex regioner. Regionerna i sin tur kan sedan delegera makt till staten.

Normalt är det i det federala begreppet en s k delstat som har den legislativa makten som den sedan avstår till förbundsstaten (ex Tyskland).

I Sverige är det enbart riksdagen som har den s k kompetens-kompetensen, den kan delgera makt till regeringen och till EU, men också nedåt till landsting och kommuner. Den senare har dock inte vad man menar med lagstiftningsmakt (men bidrar i rättsskapande genom föreskrifter).

Jag tror inte man kan bryta tradition och byta system här, däremot anser jag att regioner och kommuner måste ges grundlagsstödd kompetens som inte staten när den har lust kan dra in hur som helst.


Foto:Pawel Flato

Nyligen utsåg statsminister Göran Persson Jan Eliasson till ny utrikesminister. Valet innebär en forsatt utrikespolitik a lá Persson där dubbelmoralen blivit styrande. Sverige kommer alltså fortsätta att tala brett om demokratins förträfflighet och samtidigt göda diktaturer världen över. Vi behöver en ny utrikespolitik som alltid sätter kampen för demokrati främst.

Eliasson är säkerligen en kompentent och duktig person som dock helt saknar poltisk plattform. Detta innebär att Persson stärker sitt grepp om regeringen där redan idag bara ett fåtal statsråd har en riksdagsplats som plattform. med Persson vid makten har den politiska stabiliteten i Kina hyllats,vapenembargot mot samma land kritiserats ett flertala gånger samt ett flertal statliga affärer med diktaturer avslöjats.

Vi unga kristdemokrater hyser inga illusioner om att Persson nu kommer ändra sin utrikespolitiska kompass. Det kommer dröja till den 17 september du dubbebudksapets budskap byts ut mot ett budskap som alltid värnar demokratin och friheten världen över.


Under tiden som min blogg legat nere har jag varit aktiv i debatten kring arbete med vänsterpartiet.Det kan vara på sin plats att ni får del av replikväxlingen. Därför lägger jag ut en del av min insändare, som slutreplik på vänsterpartiets insändare i ämnet. Det kommer att finnas anledning att återkomma till debatten. Jag kommer därför ägna en del uppmärksamhet åt den.

Vänsterpartisterna frågade sig i en insändare vad vi kristdemokrater vill göra för att minska arbetslösheten. Vidare hävdades det att kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i Allians för Sverige vill hetsjaga sjuksrivna. Detta är en felaktig bild som skribenterna försökte förmedla. Den indelning av människor i ett A- och ett B-lag som pågått det senaste året är inte acceptabelt. Utan vi måste tvärtom satsa mer på rehabilitering, för att så många människor som möjligt ska deltaga på arbetsmarknaden.

Av den svenska befolkningen på nio miljoner människor är drygt 9,2 miljoner sysselsatta, Det är i princip deras arbete som ska räcka till att försörja övriga 1,5 miljoner människor i arbetsför ålder som står utanför den reguljära

Nu fodras en politik som tar fasta på möjligheterna. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser och satsningar på bland annat vård och omsorg skapas. Vi behöver ett samhälle där ingen lämnas efter.

Allt för många i dag upplever ett utanförskap. Varje människa som lämnas utanför den gemenskap som arbetet innebär är en människa som lämnas utanför den samhällsgemenskap som arbetsplatsen innebär. Det är dags att vända på denna utveckling!

Insändaren behandlade också hushållsnära tjänster. En utveckling av arbetsmarknaden kräver en bred satsning på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst tjänstesektorn.

I Finland har inte reformerna lett till de förväntade 25 000 nya jobben, men runt 10 000. Och projektet har endast haft en kort tid på sig. Det här måste vara ett långsiktigt projekt. I en undersökning som Sifo gjort åt Sverige Radio skulle nästan en tredjedel av Sveriges befolkning tänka sig att anställa svart städhjälp. Hela 50 procent av svenskarna skulle kunna tänka sig anställa vit städhjälp om det var avdragsgillt.

Uppenbarligen är detta någonting som vänsterpartiet måste greppa.

Det har nyligen varit val i Vitrysland. En dag som tyvärr tycks bli mer tragisk än positiv för det vitryska folket. Det vitryska folket lever under stor rädsla, det är befogat att tala om att rädlsans kultur odlas i landet.Omvärldens,ditt och mitt stöd är nu viktigare än någonsin. Ditt och mitt stöd är viktigt. Vi kan göra skillnad. Vår insats är viktigare än vad vi kan tro. Det är dags att ge solidariteten ett ansikte, även i en sörgårdsidyll som Sverige!

TT:s rubrik 16/3 var Svenskar utvisas från Vitryssland. Två valobservatörer från folkpartiet utvisas. Det var i tisdags som två valobservatörer greps i Vitryssland. De fick order att lämna landet inom ett dygn och förbjöds att komma tillbaka de närmaste fem åren. En valobservatör säger till TT: De har sagt till oss att lämna landet. Det var strax innan klockan 20,svensk tid som arresteringen ägde rum.

De förhördes av fyra anställds vid den Vitryska säkerhetstjänsten KGB. ja, du läste rätt, säkerhetspolisen kallas fortfarande för KGB i Vitryssland. Lite senare släpptes de båda svenskarna. Valobservaötrerna berättar vidare:Vi har blivit filmade och de har tagit våra pass... Vi har suttit i förhör hos de här killarna sedan klockan 16.

Enligt TT-artikeln ingick de i en grupp om fyra personer från Göteborg som rest till Vitryssland för att följa presidentvalet för folkpartiets räkning.
Motiveringen till gripandet och ordern om att lämna landet var att de båda svenskarna brutit mot en vitrysk lag som säger att man måste ha en särskild ackerditering för att få genomföra opinionsundersökningar. Observatörerna säger vidare: Vi kom till det här landet för att titta på på valet och för att bedriva opnionsunderöskningar...vi hann göra fem interjuver innan vi greps.

De besökte två valllokaler i utkanten av staden Grodno,nära polska gränsen ,där förstahandsröstning i presidentvalet pågick. När det kom tillbaka till staden greps de.
Sedan kravet på ackerditering för opinionsmätningar infördes i november har det lett till att det i dag inte finns några tillförlitliga undersökningar om vad vitryssarna tycker.För några veckor sedan greps en dlegeation från moderat ungdomsförbundet under ett besök i Vitryssland.TT-meddelande fortsätter President Luksjenko valdes i ett demokratiskt [ sic!] (hur man nu kan kalla valet för demokratiskt,Daniels,kommentar) val 1994 ,därefter har alla val fått gård kritik för att vara omdemokratiska. en vanlig metod för att fuska till sig röster är att pressa studenter och statligt anställda att rösta i förhand,eftersom det då är lättare att byta ut valsedlar.
Vad vi alltså kan konstater är att den vitryska saten bygger på koruption. Något som också går att se i Kuba, makten förblindar gärna på ett eller annat sätt.

När vi läser dessa rader är det viktigt att vi inte räds, vi måste fortsätta att kämopa för våra vitryska bröder och systrars frihet. Detta gäller både i Sverige,att vi lyfter frågan, är en blåslampa på den svenska regeringen i frågan och är en motpol mot den bild som nu tecknas av Vitryssland.Foto: Archiv Ĉvt

Inför det stundande valet i Vitryssland har Vincuk Viacorka,ledare för det kristdemokratiska partiet Belarusian Popular Front,dömts till 15 dagars fängelse. han friges först när valet är över. mot bakgrund av detta och omständigheterna kring domen uppmanar vi kristdemokrater utrikesminister Laila Frevailds att i Minsk kräva att Viacorka omedelbart friges.

Presidentvalet i Vitryssland äger rum den 19 mars. i den totalitära regimen udner ledning av av president Aleksander Lukasjenko har pressen på oppositionen och det civila samhället ökat successivt. Myndigheterna hindrar frivilligorganisationer, politiska partier, fackföreningar, journalister och individer att uttrycka sina åsikter. Hot, trakasserier, våld, massarresteringar och långa fängelsestraff används för att tysta kritiska röster.

Det har blivit svårt eller omöjligt att ge ut tidningar med regimkritiskt innehåll. Även internationella organisationer har svårt att verka i Vitryssland. Vi får inte sitta med armarna i kors inför sådana övertramp i länder som vi hoppas en dag skall kunna inlemmas i de europeiska demokratiernas skara.

Inför det kommande valet har den demokratiska oppositionen enats om Alexander Milinkevich som gemensam presidentkandidat. Denne har uppmärksammats internationellt. Flera EU-länders utrikesministrar, bland andra Sveriges, har träffat honom.
Domen mot den kristdemokratiska ledaren Vincuk Viacorka är ett flagrant övergrepp mot de demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Utöver sin roll som kristdemokratisk partiledare är Viacorka också biträdande kampanjledare för oppositionsledaren Milinkevich valkampanj.

Det kan inte vara en hållbar hållning för Sverige och övriga Europa att låta situationen fortgå och isolera det vitryska folket. Sverige bör tydliggöra avståndstagandet mot regimen samtidigt som Sverige bör föra en aktiv dialog med landets folk.

Foto:Andreas Hillergren,AftonbladetKristdemokraterna är det enda parti som lagt fram ett konkret förslag på hur man skulle kunna göra något åt den orimliga fastighetsskatten.

Kristdemokraterna vill ersätta skatten med en kommunal avgift på max 28 000 kronor om och höjd reavinstskatt.
Fastighetssaktten, som staten tar ut,är en omoralisk och orimlig skatt då människor tvingas betala trots att de inte har några inkomster av huset. Inga reda pengar att ta av flyter in från ägandet,så att säga. Om värdet på huset stiger tvingas människor med små inkomster bort från sina hus.Utöver förmögenhetsskatten är skatten på hus den enda skatt som tas ut på något man äger. Det är viktigt att de övriga allianspartierna snarast tar till sig kristdemokraternas förslag om att slopa fastighetsskatten inför valet 2006.
Att slopa fastighetsskatten är en mycket mänsklig och realpolitisk fråga där de borgerliga partierna kan vinna sympatier. Men det är hög tid att alliansen sätter ned foten och visar på ett alternativ;finansminister Pär Nuder fösöker desarmera alliansens möjlighet att profilera sig i frågan genom ett tillintet förpliktigande valfläsksutspel om att han efter en socialdemokratisk seger kan tänka sig att sänka nämnda skatt.
Också förmögenhetsskatten vill kristdemokraterna avveckla för att få den så småningom avskaffad.
Elisabeth Öhman är vice förbundsdirektör i Villaägarnas riksförbund och hon har gjort en informativ beräkning när det gäller skatt och lån på hus. Här följer den:
Den som är skatt är inte fri har statsministern sagt. Ändå har vi ett skattesystem som gör det mer lönsamt att ha lån än att betala tillbaka sin skulder. I dag kan med huset som säkerhet låna 3,0 procents ränta. Om man tar hänsyn till inflationen,cirka 1,0 procent, blir den verkliga kostnaden 1,1 procent. Det ska jämföras med förmögenhetsskatten på 1,5 procent.
Denna absurda situation kan illistreras med följande exempel: En ensamstående mor har ett hus taxerat till 2,0 miljoner kronor som är belånat med 500 000 kronor. Om huset är personens enda tillgång utgår ingen förmögnehetsskatt eftersom fribeloppet för en ensamstående är en halv miljon.
Med 3 procents ränta kostar lånet 10 500 kronor om året efter skatteavdrag. En procents inflation urholkar skuldens värde med 5000 kronor om året. Den verkliga lånekostnaden är alltså 5500 kronor.
Om husets ägare vore skuldfri skulle han istället tvingas betala förnmögenhetsskatt på den del av taxeringsvärdet som överstiger 1,5 miljoner, det vill säga 500 000 kronor. Förmögenhetsskatten uppgår till 7500 kronor vilket är 2000 kronor mer än den verkliga kostnaden för ett lån på motsvarande belopp.'
För villa-och fritidsägare som tvingas betala förmögenhetsskatt finns det i dag inga ekonomiska incitament att amortera lån för att bli skuldfri. Detta borde självklart vara ett argument för att omedelbart slopa förmögenhetsskatten på boendet.

En debatt om friskolan har länge varit i Jönköping dels genom socialdemokraterna i Jönköpings kommuns inställning mot friskolor dels genom vänsterpartiets intällning i frågan.

Jag har valt att engagera mig i debatten.Tänkte därför delge min replik på en insändare från vänsterpartiet i Jönköping. Det jag här delger er är endast en summering av insändaren.

Vänsterpartiet vänder sig i insändaren emot konfessionella skolor samt mot vinstdrivande skolor.Jag har behandlat vinstdrivande fristående skolor på annat ställe på min blogg. I insändaren förs det vidare fram att friskolor leder till segregering. Det finns mycket som talar för att så inte är fallet. Enligt Skolverket uppskattas valfriheten att välja skola av mer än 90 procent av alla föräldrar. En temoundersökning visar att fristående skolor har en högre andel barn med invandrarbakgrund än de kommunala skolorna.

Friskolor har också en hög andel av ensamstående föräldrar och en högre andel av elever som behöver olika typer av stöd för att klara skolan. Många elever som har misslyckats i den kommunala skolan söker sig till de fristående.

Och Vänsterpartiet är inte ensamma i sin syn. i det senaste förslaget till ny skollag föreslogs kraftiga begränsingar för de konfessionella skolorna,. Detta trots Skolverkets mycket noggranna granskningar förutom i något enstaka undantagsfall,inte vista några brister när det gällervärdegrundsarbetet eller allsidigheten i undervisningen.

För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor,även de med konfessionell inriktning ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan ska förmedla värden så som tlolernas, alla människors like värde och jämställdhet.

Det finns med stor sannolkikhet en hel del sklor, både skolor med konfessionell och icke-konfessionell inriktning,som inte följer dessa argument.men, det får aldrig vara ett argument för att sänga alla skolor med viss inriktning. I så fall skulle alla kommunala skolor också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få.

För många elever är det naturligt att inleda en dag med morgonbön tillsammans med andra,att gå i skola där svordmomar inte uttalas och att inte utsättas för mobbing pågrund av sin tro.
Det finns konfessionella skolor som har ett gott rykte och som lyckas bra med att skapa en trygg studiemiljö och bra studieresultat. Att förbjuda dessa skolor vore mycket olyckligt.

Vänsterpartiet för vidare fram att det finns risk för indoktrinering på konfessionella friskolor.Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller en kommunal och mot detta finns lagar och förordningar.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att ta strid för de fristående skolorna även i fortsättningen ska ha rätt att verka sida vid sida med de offentliga på likvärdiga villkor. För oss är det en demokratifråga.

Efter mycket om och men, har jag nu lyckats att få upp min blogg igen :). Försökte "stöpa om den", men, tyvärr lyckades jag få den att krascha :). Som tur var,hvar jag förutseende och säkerhetskopierade en del av mina inlägg, men tyvärr så försvann en hel del... Men det är väl så när man ska försöka spela datakunnig :). Har sedan försökt med lite olika design på min blogg, men har inte hittat någonting som passar så nu har jag återgått till min gamala design igen :). Men inget ont som inte har någonting gott med sig, jag har uppdaterat min länkar och mina blogglänkar.