Gå till innehåll

I vår lokaltidning, Jönköpings Posten för Sverigedemokraterna en debatt om nationalism. Eftersom min artikel inte blev publicerad så lägger jag in den här på min blogg. Det kommer säkerligen finnas anledning till att fortsätta debatten.  Retoriken som förts har många gånger varit tuff.

Självklart ska vi arbeta mer på integrationsområdet. Det finns mycket mer att arbeta med. Det bärande i detta arbete är människovärdet.Vi måste alltid vara beredda att stå upp för det. Vår värdegrund har sin grund i det judisk-kristna tankegodset som vårt samhälle vilar på - om alla människors lika, okränkbara människovärde och absoluta människovärde.

I sammanhanget är det på sin plats att föra en diskussion om själva begreppet nationalism. Enkelt uttryckt finns det två typer av nationalism. Den tyska (etniska nationalismen)  och den amerikanska (institutionsnationalism).

Den etniska nationalismen betonar härkomst och tenderar vara en sluten form av nationalism där medborgarnas ursprung är avgörande för den enskildes deltagande i nationen. Den institutionella nationalismen är en öppen form av nationalism och där betyder det mindre varifrån en person kommer,utan det viktiga är att man stöttar det nya landet utifrån den egna förmågan och att man respekterar både rättigheter och skyldigheter som är grunden för ett hållbart samhällsbygge.

En fråga som inställer sig, är vilken nationalism SD strävar efter ?