Gå till innehåll

En viktig utgångspunkt i arbetet med arbetsmarknadspolitik är att varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Vi kristdemokrater vill ha ett samhälle som tar tillvara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte jobba 100% av heltid, men alla ska ha möjligheter att arbeta 100 % efter sin förmåga. Det finns ett par förslag som jag kommer att ägna några rader åt i några blogginlägg.

Det första som behöver göras är att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Idag ser vi en utveckling där arbetsmarknaden alltmer är uppdelad. Samtidigt som hundratusentals lämnat utanförskap har stora grupper svårt att få jobb. Människor har i grunden ett eget ansvar att bli anställningsbara och att söka arbete, men arbetsförmedlare har ett viktigt jobb att stötta, matcha och samordna för arbetssökande med arbetstagare runt om i landet. Behovet av Arbetsförmedlingen är idag långt större och deras uppdrag än svårare eftersom det finns en bristande matchning mellan företags behov och de arbetssökandes utbildning och bristande matchning mellan många företags behov och de arbetssökandes utbildning och kompetens. Antalet förmedlade jobb via arbetsförmedlingen är lågt – ett per månad och arbetsförmedlare enligt en uppskattning från Riksrevisionen. Dessutom är det svenska systemet kostsamt. Jämfört med Australien lägger Sverige 150 % mer i utgifter enligt en utvärdering av Australienmodellen med privat arbetsförmedling av Fores. Det är dags att gå från ord till handling.

Jag ska i detta inlägg utveckla mina tankar kring att möta islam.

Inledningsvis säga att det är frågan om ett långsiktigt arbete. Imamutbildning är en väldigt klok tanke och det kan i sig leda till integration då dessa utbildningar kommer att ske på de teologiska institutionerna.

Det finns dock några problem som vi inte kan blunda för. Islam (som betyder underkastelse) har svårare att genomföra en ”reformation” då den grundläggande teologin bygger på:

Koranen

Haditerna (berättelser om Mohammeds levnadsexempel)

samt Mohammed som person.

Enligt islam är Koranen är Mohammeds liv ofelbart och dessa kan inte kritiseras. Detta gör att det inte räcker med ett europeiskt/svenskt teologiskt institut utan det behövs en omtolkning av själva grunden för islam.

Min tanke är står fast, vi behöver ett europeiskt institut men det finns en hel del områden som vi kan fortsätta jobba med. Studier är bra, bostad och jobb är nödvändigt, underkastelse under ett gemensamt juridiskt system är ett måste.

Tyvärr har mitt parti utvecklat tankar som ställer till det då man lämnar idén om individuell prövning till förmån för en kollektiv prövning och börjar vi gå in på den vägen har vi snart flyttat in ett klansamhälle till förmån för vår egen lagstiftning.

I kölvattnet av terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm tar sig nu svenska politiker sig för pannan när man talar om islam. Det är visserligen sant att det är svårt att hantera extremismen inom islam, vilket inte är enkelt. Det är ett mödosamt projekt att möta och ge tydliga ställningstaganden från muslimska ledare. Ett bra förslag istället för den polariserade synen man har på islam är det som föreslogs på Dagens debattsida, nämligen att införa legitimation för imamer. Jag tror att det på sikt skulle behövas en samsyn bland muslimska ledare. Det är på det sättet vi ska möta terrorism.

I andra europeiska länder har man länge diskuterat rekryteringen av imamer till moskéerna. Idag hämtas imamer från samhällen långt ifrån vårt och har oftare andra värderingar än vi, det ska vi inte sticka under stolen med.

En lösning som man borde pröva är en europeisk imamutbildning, likt de kristna prästernas prästutbildning. På det sättet möter man den kultur moskéerna är i och i den utbildningen bör lämpligen förhållningssätt till terrorism behandlas.

Jönköpings kommunfullmäktige fattade ett klokt beslut när man tog beslut om att avveckla en helt olönsam produktion  av biogas, och det i en otidsenlig produktionsanläggning, som skapat förluster i 100-miljonersklassen under några år.
Så hanterar man inte skattepengar!

Jag tror man gör klokt i att tänka på en bättre biogastillverkning i Jönköpings kommun. På sikt behöver biogasproduktion bli en nationell angelägenhet. Det är inte rimligt att kommunerna ska behöva bära ansvaret själva.

Det finns ett antal producenter i vårt land som tillverkar biogas men i princip går samtliga anläggningar med förlust till följd av, antingen orationell produktion eller felaktig prissättning.

Vi vill verkligen ge möjlighet till att skapa fossilfria bränslen, som långsiktigt är en
nödvändighet för vår miljö. Men detta kan inte vara en lokal fråga utan måste lösas på nationell nivå. Både vad gäller ökad forskning och inte minst en hänsynsfull och klok skattepolitik för drivmedel.

Återigen, klokt av Jönköpings kommun att besluta om avveckling av en olönsam
biogasproduktion. Och så snart det finns ekonomiskt hållbara lösningar på att starta med ny förfinad teknik i kombination med en nationell skattestrategi så bör vi snarast möjligt vara med på tåget!