Gå till innehåll

Foto: Pixabay

Nyligen gick vår gruppledare i riksdagen ut och krävde ett mer rättssäkert mottagande av ensamkommande flyktingar. Ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt.

Det är med sorg som jag konstaterar att människor far illa och har för lång vänta när det gäller praktik och integrering på arbetsmarknaden.Det finns politiskt gångbara lösningar såsom riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter för vissa grupper, lärlingsplatser, yrkesintroduktionsanställningar och liknande reformer.

En annan problematik är De flesta som kommer från de länder som är aktuella har inte förutsättningar att ha regelrätta id-kort. Genom gränskontroller förmenar man alla djupt behövande människor utan id-kort rätten till asyl.

Ytterligare problematik när det gäller uppehållstillstånd till unga afghaner – med innebörden att du kastas ut så fort du fyllt 18 år. Radioprogrammet Konflikt ”De ensamutvisade. Vad händer med barnen när de skickas till Kabul”  visar på ett ohållbart ”välkomnande”. Personal ifrån HVB-hemmen och lärare som tidigare undervisat entusiastiska framåtsträvande unga kan inte längre ge hopp och till följd av detta har trycket på barn och ungdomspsykiatrin ökat och utvisningshotade unga afghaner tar sitt liv – tre fullbordade självmord i denna grupp den senaste tiden. Det är uppenbart att människovärdet är på undantag.

Att minska migrationen för att lösa integrationspolitiska problem är aldrig en bra idé. Om asylrätten urholkas innebär det att fler får leva kvar i krigets Syrien. Innan man föreslår minskad invandring för att lösa integrationsproblem bör man ha i åtanke att migration på sikt som regel innebär en positiv dynamik för det mottagande landet – satsningar för att uppnå detta bör läggas på integrationsarbete. Migration är också en mänsklig rättighet för att lösa en ohållbar situation.

Vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Istället för att lappa och laga på den politik som nu förs, finns det flera aspekter som är värda att nämna.
Jag konstaterar att det just nu förs en debatt bland svenska partier där man lägger fram förslag som läggs under integrationsflagg som i verkligheten handlar om att minska flyktingströmmarna som riskerar samtidigt att försämra integrationen.